Skip links

Trigger finger / trigger duim

Wat is een trigger finger (of trigger duim)? 

Een trigger finger of trigger duim ontstaat doordat de buigpezen van de vingers of duim niet meer goed kunnen bewegen. De pezen naar de vingers lopen in de hand en vingers door tunneltjes heen, zodat zij dichtbij het bot blijven. Deze tunneltjes heten pulleys. Wanneer de buigpees zwelt of de pulley dikker wordt, past de pees niet goed meer onder de pulley door. Hierdoor ontstaan pijnklachten en moeite met buigen of strekken. Ook kan de pees knel komen te zitten wat het zogenaamde ‘triggerfenomeen’ geeft.

Trigger fingers of duimen komen relatief vaker voor bij mensen met diabetes en mensen met reuma.

Wat zijn de klachten bij een trigger finger? 

De meeste mensen ervaren een hokkende vinger bij het strekken van de vinger. Het strekken kan gepaard gaan met pijn. Soms staat de vinger bij het wakker worden (of overdag na volledig buigen van de vinger) in een gebogen stand en kan deze alleen nog maar strekken met hulp van de andere hand. Ook dit wordt als pijnlijk ervaren. Er kan een pijnlijke verdikking voelbaar zijn in de handpalm. Wanneer de klachten langer bestaan kan een stijfheid van de vinger ontstaan waardoor deze niet meer volledig te strekken of te buigen valt.

Diagnose 

De diagnose wordt gesteld op basis van klachtenpatroon en lichamelijk onderzoek. Normaal gesproken is geen aanvullend onderzoek nodig. Een echografie kan de eventuele aanwezigheid van een cyste aantonen. Een röntgenfoto van de hand kan gemaakt worden om slijtage uit te sluiten.

Behandeling:

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Bij een beginnende trigger finger of duim kan vaak eerst conservatief behandeld worden met als doel het weefsel te laten ontzwellen waardoor de pezen weer soepel kunnen lopen. Vermijden van pijnlijke activiteiten en handtherapie kunnen hierbij helpen. Ook het dragen van een brace (spalkje) kan helpen. Het (tijdelijk) gebruik van ontstekingsremmende medicatie, indien de algehele gezondheid dit toelaat, kan de pijnklachten verminderen en de pees rustiger krijgen.

De meeste trigger fingers zijn echter al niet meer beginnend en de meest toegepaste therapie is dan een injectie met corticosteroïden.

Operatieve behandeling

Indien de injectie met corticosteroïden onvoldoende helpt, of indien de patiënt hier de expliciete voorkeur voor heeft, dan wordt gekozen voor een operatieve behandeling. De operatie gebeurt in dagbehandeling. Er wordt een locale verdoving gegeven in het operatiegebied in de handpalm. De bovenzijde van de pulley wordt geopend om de pezen weer voldoende ruimte te geven om goed heen en weer te glijden. Indien er ernstige irritatie aanwezig is, dan wordt het slijmvlies van de pezen schoongemaakt. Indien er een cyste is aan de pees of aan de pulley dan wordt deze weggehaald.

De wond wordt gehecht met hechtingen die na 7-10 dagen weer verwijderd kunnen worden. Na de ingreep heeft u een drukverband voor enkele dagen. Dit verband moet droog blijven. U mag direct bewegen met de vinger(s) en de hand binnen de pijngrens gebruiken in de dagelijkse activiteiten. Tijdens het spreekuur krijgt u uitgebreide informatie over de nabehandeling en het herstel en krijgt u een informatiebrochure over de ingreep.

Meer informatie over:

Heupprothese
Heup
Knieprothese
Knie
Schouderprothese
Schouder
hand pols correctie
Hand/pols/elleboog