Skip links

SL ruptuur

Wat is een SL ruptuur?

Het SL bandje (ook wel ligament) is een stevig bandje tussen twee handwortelbeentjes, namelijk het Scaphoid (scheepsbeentje) en het Lunatum (maanvormig beentje). Het SL ligament is zeer belangrijk voor de stabiliteit en de functie van de pols. Het kan beschadigd worden door een val op de uitgestrekte hand of door inwerkend trauma op de hand. Als het SL ligament gescheurd is, dan kunnen de handwortelbeentjes abnormaal gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Dit noemen we carpale instabiliteit. Op de lange termijn kan de abnormale bewegelijkheid van de botjes ten opzichte van elkaar slijtage in het polsgewricht geven.

Wat zijn de klachten bij een SL ruptuur?

Pijn is de meest voorkomende klacht bij een persoon met een letsel aan het SL ligament. De pijn zit aan de duimzijde van de pols en wordt vaak verergerd door belasting van de pols en bij activiteiten zoals opdrukken en wringen. Ook kan er zwelling zijn aan de duimzijde van de pols. Sommige mensen kunnen een klik ervaren in de pols.

Diagnose

Op basis van het klachtenpatroon en lichamelijk onderzoek wordt de diagnose gesteld. Er bestaan specifieke testen om de (in)stabiliteit van de pols te beoordelen. Aanvullend worden röntgenfoto’s gemaakt om de botten in de pols te beoordelen. Ook hier kunnen speciale opnames gemaakt worden speciaal voor dit probleem. Een MRI scan met contrast kan informatie geven over het ligament, echter, een MRI scan is niet volledig betrouwbaar bij dit probleem. Daarom wordt vaak besloten om een kijkoperatie aan de pols te verrichten waarbij het SL ligament en de rest van de pols goed beoordeeld kunnen worden.

Behandeling

Het type behandeling hangt sterk af van hoe lang het letsel al bestaat en of er slijtage aan het polsgewricht aanwezig is.

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Wanneer het SL ligament niet volledig gescheurd is, kan een conservatieve behandeling volstaan. Een handtherapeut kan begeleiden in het stabiel maken van de pols. Het tijdelijk dragen van een brace (spalk) tijdens belastende activiteiten kan de pols beschermen en de klachten doen afnemen.

Operatieve behandeling

Wanneer het SL ligament volledig is gescheurd en er zijn klachten, dan bestaat een operatie indicatie. Het type operatie is afhankelijk van de mate van instabiliteit en de eventuele aanwezigheid van slijtage van de pols. De operaties gebeuren allemaal in dagbehandeling. De hele arm wordt verdoofd door een zenuwblokkade of er wordt algehele narcose toegepast. De wond wordt en gehecht met hechtingen die na 10-14 dagen weer verwijderd kunnen worden. De nabehandeling is afhankelijk van het soort operatie dat wordt uitgevoerd.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie wordt door een paar kijkgaatjes de binnenkant van het polsgewricht bekeken en het SL ligament getest.

Hechten

Als het letsel nog maar kort aanwezig is, en als er geen slijtage van de pols is, dan kan het SL ligament worden gehecht. Bij deze ingreep wordt het afgescheurde deel weer vastgemaakt aan het botje waarvan het was losgescheurd. Het scheepsbeentje en maanvormig beentje worden tijdelijk met een ijzeren draad (K-draad) aan elkaar bevestigd. Deze draad wordt na 6-8 weken weer verwijderd.

Dorsale capsulodese of zg. Brunelli plastiek

Als de scheur niet te hechten is, of wanneer het letsel ouder is, dan wordt een herstel van het SL ligament verricht. Bij een normale röntgenfoto wordt dit gedaan met behulp van het gewrichtskapsel. Ook na deze procedure worden het scheepsvormig en het maanvormig beentje tijdelijk met een ijzeren draad (K-draad) aan elkaar bevestigd. Deze draad wordt na 6-8 weken weer verwijderd.

Als de röntgenfoto een afwijkende stand van de handwortelbeentjes laat zien, maar geen slijtage, dan wordt het herstel van het SL ligament gedaan met een buigpees van de pols. Deze operatie heet Brunelli plastiek.

Bij arthrose

Wanneer er arthrose is van de pols als gevolg van de SL ruptuur, dan noemen we dat een SLAC pols en zijn er andere behandelingen noodzakelijk.

Tijdens het spreekuur krijgt u uitgebreide informatie over het soort ingreep dat bij u noodzakelijk is, uitleg over de nabehandeling en het herstel, en krijgt u een informatiebrochure over de ingreep.

Meer informatie over:

Heupprothese
Heup
Knieprothese
Knie
Schouderprothese
Schouder
hand pols correctie
Hand/pols/elleboog