Skip links

Polsganglion

Wat is een polsganglion?

Een ganglion aan de pols is een goedaardige zwelling aan de voorkant of achterkant van de pols. Een ander woord voor ganglion is ook wel slijmcyste. Een ganglion is een zakje gevuld met gewrichtsvocht of met vocht afkomstig uit een peesschede. Wanneer er (te)veel vocht geproduceerd wordt in een gewricht of peesschede, zoekt dit vaak de weg van de minste weerstand. Als er een zwakke plek in het gewrichtskapsel of peesschede is, dan stulpt dit uit door de hoge druk van de vloeistof en ontstaat een ganglion. Een ganglion voelt vaak hard en gespannen aan.

De toegenomen vochtproductie in het gewricht of de peesschede heeft niet altijd een aanwijsbare oorzaak. Het kan komen door overbelasting, door instabiliteit of door slijtage, maar treedt in veel gevallen ook spontaan op. Naast dat een polsganglion spontaan ontstaan, kan het ook weer spontaan kleiner worden of zelfs verdwijnen.

Een polsganglion komt relatief vaker voor bij vrouwen.

Wat zijn de klachten bij een ganglion?

Meestal zijn er geen pijnklachten bij een polsganglion. Als er een groot ganglion is, is dit vaak gevoelig bij stoten. Als het ganglion aan de achterzijde van de pols zit, dan kunnen er klachten zijn bij het ver naar achter buigen van de pols en bij opsteunen op de pols.

Diagnose

Op basis van het klachtenpatroon en lichamelijk onderzoek wordt de diagnose gesteld. Soms wordt er een echo gemaakt om de exacte locatie en grootte van de zwelling te beoordelen.

Als de diagnose ganglion is gesteld, dan wordt afhankelijk van de ernst van de klachten en behandelplan opgesteld.

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Indien er geen of zeer weinig klachten zijn, dan wordt vaak afgewacht. De kans dat een ganglion vanzelf kleiner wordt of verdwijnt is groot. Door het vermijden van hinderlijke bewegingen of het aanpassen van activiteiten kunnen de klachten verbeteren.

Indien er milde klachten zijn en een zogenaamde instabiliteit of laxiteit (te veel speling) in de pols aanwezig is, dan wordt u verwezen naar de handtherapeut om de pols sterker te maken. Hierdoor worden de klachten minder en kan het ganglion ook kleiner worden.

In het verleden werd een ganglion wel eens leeggezogen met een naald. De kans dat een ganglion na deze procedure weer terugkomt is zeer groot en daarom wordt deze behandeling in onze kliniek niet geadviseerd.

Operatieve behandeling

Als er functionele klachten zijn, d.w.z. klachten die hinderen in de dagelijkse activiteiten, dan kan een operatie overwogen worden. Deze klachten kunnen bestaan uit pijn, bewegingsbeperking of verminderde kracht.

De operatie gebeurt in dagbehandeling. De hele arm wordt verdoofd door een zenuwblokkade of er wordt algehele narcose toegepast. Ter hoogte van het ganglion wordt een incisie gemaakt en wordt het ganglion verwijderd. De wond wordt gehecht met hechtingen die na 10-14 dagen weer verwijderd kunnen worden. Na de ingreep heeft u een drukverband voor enkele dagen. Na de operatie mag de pols op geleide van klachten weer gebruikt en belast worden. Er wordt geadviseerd de eerste weken niet zwaar te tillen.

Tijdens het spreekuur krijgt u uitgebreide informatie over de nabehandeling en het herstel en krijgt u een informatiebrochure over de ingreep.

Meer informatie over:

Heupprothese
Heup
Knieprothese
Knie
Schouderprothese
Schouder
hand pols correctie
Hand/pols/elleboog