Skip links

De Quervain

Wat is De Quervain? 

De Quervain of ‘Morbus de Quervain’ is een ontsteking van de pezen en/of de peesschede(s) van de pezen die aan de duimzijde van de pols naar de duim toe lopen. De pezen lopen ter hoogte van de pols door een tunneltje (de peesschede) om de pezen bij het bot te houden. Door repetitieve bewegingen met de duim te maken, kunnen de pezen en het slijmvlies rond de pezen opzwellen en ontsteken waardoor wrijving in de peesschede ontstaat. Dit geeft pijn, zwelling soms verminderde bewegelijkheid van de duim.

De Quervain komt relatief vaker voor bij zwangere vrouwen, bij mensen met diabetes en mensen met reuma.

Wat zijn de klachten bij morbus De Quervain? 

Door irritatie van de pezen en peesschedes ontstaat er zwelling en pijn aan de duimzijde van de pols. Ook kan er een voelbare verdikking over de peesschede aanwezig zijn. Soms straalt de pijn uit naar de achterzijde van de hand of naar de onderarm. Bepaalde bewegingen van de duim en pols kunnen de klachten verergeren, zoals het opzij bewegen van de duim en pols, het vastpakken van objecten en het maken van een vuist.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van klachtenpatroon en lichamelijk onderzoek. Meestal is geen aanvullend onderzoek nodig. Een echografie kan extra informatie geven. Een röntgenfoto wordt een enkele keer gemaakt om slijtage van pols of duimbasis uit te sluiten.

Wanneer de diagnose is gesteld wordt afhankelijk van de ernst van de klachten, de wens van de patiënt en de algehele gezondheid van de patiënt een behandelplan opgesteld.

Behandeling:

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Het doel van de behandeling is om de pezen weer rustig te krijgen waardoor de pijnklachten verdwijnen. Bij duidelijk uitlokkende activiteiten of bewegingen wordt geadviseerd om deze te vermijden en om de pols en duim rust te geven. Aanpassingen aan het activiteitenpatroon en bewegingspatroon is aangeraden. Soms kan een handtherapeut hierin begeleiden. Het dragen van een brace (spalk) tijdens belastende activiteiten, of juist tijdens de nacht kan extra rust aanbieden en de klachten verminderen. Het (tijdelijk) gebruik van ontstekingsremmende medicatie, indien de algehele gezondheid van de patiënt dit toelaat, kan de klachten ook doen verminderen.

Indien bovengenoemde therapie onvoldoende helpt kan een injectie met corticosteroïden overwogen worden.

Operatieve behandeling

Indien de conservatieve behandeling onvoldoende helpt, dan kan gekozen worden voor een operatieve behandeling.

De operatie gebeurt in dagbehandeling. Er wordt een locale verdoving gegeven in het operatiegebied aan de duimzijde van de pols. De bovenzijde van de peesschede(s) wordt geopend om de pezen weer voldoende ruimte te geven. De pezen blijven op dezelfde plaats liggen. Indien er ernstige irritatie aanwezig is, dan wordt het slijmvlies van de pezen schoongemaakt.

De wond wordt gehecht met hechtingen die na 10-14 dagen weer verwijderd kunnen worden. Na de ingreep heeft u een drukverband voor enkele dagen. In de eerste weken na de operatie moet u rustig aan doen met de pols om de geopereerde peesschede te laten genezen. Tijdens het spreekuur krijgt u uitgebreide informatie over de nabehandeling en het herstel en krijgt u een informatiebrochure over de ingreep.

Meer informatie over:

Heupprothese
Heup
Knieprothese
Knie
Schouderprothese
Schouder
hand pols correctie
Hand/pols/elleboog